§373 Sailors in legio X Fretensis

Sailors in legio X Fretensis
(0373) Text: descriptum et recogn[i]t[u]m ex libello proposito cum alis in p̣orti[co] Iu[niae Ba…]ae, | in quo scriptum erat id qụod imfra scriptum est. Uilio Kado le[gato] Aug(usti) pr(o)pr(aetore) [ab] veteranis | leg(ionis) X Fr(etensis) n(umero) XXII, qui militare coeperunt Glabr[io]ne et Tor[quato it]em Pa[ulino] et | Aquilino co(n)s(ulibus), quorum nomina subiecta sunt. cum militaveri[mus, domine, in classe] | praetoria Misenensis et ex indulgentia divi Hadriani in leg(ionem) Fr(etensem) translatis [annos s]uper XX | omnia nobis uti bonis militibus constiterit, nunc quo[qu]e felicissimis temporibus | sacramento absoluti sumus, et in patriam Alexandriam ad Aegypto ituri, petimus et | rogamus digneris nobis adfirmare a te missos esse, ut ex adfirmatione tua appareat | nos ex eadem legione missos esse non ex classe ut possit r[e]bus neces[sari]s sub- | scriptio tua [inst]rumenti causa nobis prodesse et h[u]manitati tuae [i]n per[petuo] gratias | agamus C(aius) V[irus Maximus] Ɔ Pe[tro]ni Firmi C(aius) Longi[nus Maximus] Ɔ I[ulian]ni | Aeternalis, C(aius) Praesentius Proculus Ɔ Iuli Sabini, C(aius) Crispus Apollinaris Ɔ [C]laudi | Macedonis, C(aius) Sabinus Capetolinus Ɔ Flavi Longini, C(aius) Iulius Crispinus Ɔ Pon[…eni] | Magni p(rimi)p(ili), C(aius) Aurelius Priscus Ɔ […]ni Proculi, L(ucius) Petronius Saturninus Ɔ | Numis[i]troni | Severi, C(aius) Longinus Priscus Ɔ Verui Rufi, C(aius) Longinus Priscus Ɔ eadem, | C(aius) Apollinnaris Maximus Ɔ Petr[on]i Firmi, C(aius) Iulius [Ca]p̣it[o] ̣Ɔ Ploti, Celeris M(arcus) Sabinus | Apollinaris Ɔ eadem, C(aius) Crispus A[pollonaris] Ɔ Ae[l]i Artori, [C(aius) Iuli]us [Ɔ Aemilia]ni | Rufi, C[(aius) Iulius Longus Ɔ Mari Germani, M(arcus) Va- | leri[us … Ɔ …bi…e… primipili] | [C(aius) Iulius Petronianus Ɔ …fi Paulini, C(aius) Aurelius Maxim]us | Maximus Ɔ Claud[i Marcelli], T(itus) Flavius Maximus Ɔ eadem, | [Va]l[e]rius Ap̣[o]ll[o]n[aris] | Ɔ Flavi Longini, L(ucius) [P]etronius Saturninus edidi pr[o] me et conveteranis meis. | Pomponius | scribsi. subscriptio veterani ex legionibus instrumentum accip̣ere | non solent attamen sacramento vos a me iussu imperatoris n(ostri) solutos notum | fieri praefecto Aẹg̣ỵp̣ti desideratis. sportulam (et instrumentum) dabo pr[…]e. actum in c[o]l(onia) I Fl(avia) Aug(usta) | Caes(area) XI kal(endas) Februar(ias) Squilla Gallicano et Carminnio Vetere co(n)s(ulibus)| (hand 1) Valerius Valerianus vet(eranus) | leg(ionis) VI Ferr(atae) signa[ui] | (hand 2) […]us Valens | (hand 3)  […]ius Valenṣ |ve[t]eranus | leg(ionis) VI Ferr(atae) | (hand 4) [I]lius Iulianus| [leg(ionis)] VI Ferr(atae) | (hand 5) […] | (hand 6) […]ka[…]s veteran[u]s | […] | (hand 7) […]l[…]s vet(eranus) || descrip̣tum et recognitum ex lib(ello) proposito cum a[l]is in po[r]tico Iuniae Ba[…]ae, i(n) q(uo) s(criptum) e(rat) i(d) q(uod) i(nfra) s(critpum). | Vilio Kado leg(ato) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) ab v[et]eranis leg(ionis) X Fr(etensis) n(umero) XXII, qui militare coeperunt Glabrion[et T]orquato item et P[aulino et] Aq[quilin]o c[o(n)]s(ulibus) qu[o]- | rum n[o]mina [su]ubieta sunt cum militaverimus domine in classe Misenis et ex indulgen[tia Hadriani in] leg(ionem) Fr(etensem) | t[ra]nslạ[tis anno]s s[up]er XX o[mnia] nobis uti bonis mil(itaribus) constiterint nunc quoque felic[issimis tem]poribus sa[cra]men[to absoluti sumu]s, et | in patriam Alexandriam ad Aegyptum ituri petimus et rogamus digneris nobis adfirmare a te missos esse ut ex | adfirmatione | tua appareat nos ex eadem leg(ione) missos esse, non ex classe ut possit rebus neces(s)aris subscriptio tua inst[rume]nti causa | nobis prodess[e] et humanitati tuae in perpetuo gratias agere C(aius) Uibius Maximus Ɔ Petroni Fir[mi, C(aius) Longinus Max]imus Ɔ Iuliani, | Aeternalis C(aius) Praesentius Procu[l]us Ɔ Iuli Sabini, C(aius) Crispus Apollinaris Ɔ Claudi M[a]cedonis,  C(aius) Sa[binus Capitolinus Ɔ Flavi Long]ini, | C(aius) Iulius Crispinus Ɔ Po[n]tieni Magni p(rimi)p(ili), C(aius) Aurelius Priscus Ɔ […]ar[…]ni P[roculi], L(ucius) Petro[nius Saturninus Ɔ Numi]stroni | Se[v]eri, C(aius) Longinus Priscus Ɔ Verui Rufi, C(aius) | Longinus Priscus Ɔ ead[em] C(aius) Apollonaris Maximus Ɔ Petroni | Firmi, C(aius) Iulius Capito Ɔ Ploti Celeris, M(arcus) Sabinus Apollinaris Ɔ eadem, C(aius) Crispus A[pol]linaris Ɔ Aeli Artori, C(aius) Iulius Celer Ɔ Aemi[l]i- | ani Rufi, C(aius) Iulius Apollinaris Ɔ Iuli Sabini, C(aius) Iulius Longus Ɔ Mari Germani, M(arcus) Valerius […]bi[…]e[…] p(rimi)p(ili), | C(aius) Iulius Petronianus Ɔ […]fi Paulini, C(aius) Aurelius Maximus [Ɔ Cla]udi Marcelli, T(itus) Flavius Maximus Ɔ eadem, [Val]lerius | Ap̣ollinaris | Ɔ Flavi Longini, L(ucius) Petronius Saturninus edidi pro me et conveteranis meis Pomponius scri[si. Su]ubs[cri]ptio | veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent, attam[e]n sacramen[to] v[o]s a me[iussu imper]atoris n(ostri) | solutos notum fieri praefecto Aegyptio desideratis et instrumentum dab[o] p[…]e. ac[tum in c]ol[onia F]l[(avia) Au]g(usta) Caes(area) | XI kal(endas) Febr(uarias) Squilla Gallicano et Carminnio Vetere co(n)s(ulibus).
Translation: [translation forthcoming]
Provenience: Caesarea Maritima, Syria Palaestina 22 Jan 150 CE
Commentary: Though this papyrus comes from well after the period of interest, it attests to the military in Judaea before the Bar Kokhba War: legio X Fretensis was short and so 22 sailors of the Misene fleet were conscripted into the legion. They served most of their careers as legionaries (20+ years, and thus before Bar Kokhba’s revolt) and when they retired they wanted the benefits of legionaries, not sailors.
Bibliography: CPL 117; PSI 9.1026