§266 Diploma Attesting cohors I Flavia Canathenorum miliaria sagittaria

(0266) Provenience: Regensburg, Germany (Castra Regina, Raetia)

Awarded: Raetia 30 Oct 139

Commentary: [I] Fl(avia) Can(athenorum) ∞ [sagitt(aria)]; Roman military diploma.

Full Text: [Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) div]i Traiani [Parthici nepos divi Nervae p]ronepos [T(itus) Aelius Hadrian(us) Antoninus] Aug(ustus) Pi[us pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) II co(n)s(ul) II de]s(ignatus) III p(ater) [p(atriae) equit(ibus) et pedit(ibus) qui milit(averunt) in al]is [II et coh(ortibus) VI quae appell(antur) I Fl(avia) sing(ularium) c(ivium) R(omanorum) et II Fl(avia) ∞ et I Fl(avia) Can(athenorum) ∞ et I Ra]et(orum) et II A[q(uitanorum) et III Thr(acum) vet(erana) et III Br(itannorum) et III Tun(grorum) ∞ vex(illatio) et s]unt in R[aetia sub … quinque] et vigi[nti stip(endiis) eme(ritis) dimiss(is) hones(ta) missi]on(e) qu[orum nomina subscript(a) sunt ipsis] libe[ris posterisque eorum civit]atem de[dit et conub(ium) cum uxorib(us) q]uas tunc habu[iss(ent) cum est civit(as) iis dat]a aut si q(ui) cael[ibes essent cum iis q(uas) po]st(ea) duxiss(ent) dum[taxat sin][guli singu]las a(nte) d(iem) III K(alendas) N[ov(embres) …] SC[… co(n)]s(ulibus) ala[e … cui prae]est L(ucius) E[…] Zeugm(a) [ex gregale] A[…]VETE […] uxor(i) [eiu]s Caluc d[escript(um) et recogn(itum) ex tabula ae]rea qua[e f]ixa est [Rom(ae) in muro post templ(um) divi] Aug(usti) ad M[i]nerv(am) || Imp(erator) Caesa[r divi Hadriani f(ilius) divi T]raiani Parthic[i nepos] divi N[ervae] pronep(os) T(itus) Aelius Hadr[i]an(us) An[tonin]us Aug(ustus) [Pius p]on(tifex) max(imus) tri(bunicia) po[t(estate) II co(n)s(ul)] II des(ignatus) III p(ater) p(atriae) [eq(uitibus) et pe]d(itibus) qui mil(itaverunt) in alis [II et c]oh(ortibus) VI q(uae) app(ellantur) [I sin]g(ularium) c(ivium) R(omanorum) et II Fl(avia) ∞ [et I] Fl(avia) Can(athenorum) ∞ [sagitt(ariorum)] et I R[a]et(orum) et II Aq(uitanorum) [et II]I Thr(acum) vet(erana) [et III] Br(itannorum) et III(I) Tun(grorum) ∞ vex(illatio) [et] sunt in Raeti(a) sub Cosconio Celso XX[V s]ti(pendiis) em[e(ritis)] dim(issis) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) subscrip(ta) sunt ips(is) lib(eris) post(eris)q(ue) eor(um) civ(itatem) d[ed(it)] et con(ubium) cum uxor(ibus) q(uas) t(unc) hab(uissent) cum est civ(itas) i(i)s data aut si q(ui) ca(elibes) ess(ent) cum i(i)s q(uas) post(ea) dux(issent) dumtax(at) sing(uli) sing(ulas) a(nte) d(iem) [III K(alendas) Nov(embres) …] co(n)s(ulibus) [… cui p]rae(e)st […]us I[…] ex gr[eg]ale [… D]ecorato Sanua[ci f(ilio) …]nuae Ingoni fil(iae) ux[ori eius …]

Bibliography: AE 1999.1183; RMD 5.386