§184 Detachment of legio III Augusta

Detachment of legio III Augusta

(0184) Text: […]ius Severus Arado | Aemilius Martialis Apamea | Claudius Crispus Sido(ne) | Iulius Agrippa Tripoli | Iulius Proculus Sidon(e) | Clodius Gaianus Epipa | [I]ulius Iulianus Nic(aea) | [… Ma]ximus Pareth(onio) | […] Marcianus Nic(aea) | […]la[…] | […]ntianus Cl(audia) Tol(omaide) | [… Fort]anus Kar(thagine) | [… V]alens Sido(ne) | [… Th]eodorus Cirt(a) | […]ianus Laud(icea) | […]mus eq(ues) castr(is) | […] Arellianus Zeug(ma) | […] Marcinus Cirt(a) b(ene)f(icarius) leg(ati) | [… Pr]oculus Kart(hagine) | [… Qui]ntullus Nico(media) | […] Severus Gazza | [… V]alens Cyr(enis) | [… Cl]emens Gabal(a) | […]lianus Si(done) || […]cti[…]ius Sido(ne) | […]minus Marciano | [… C]alicles Nic(aea) | […]s Antiochus Prusia(de) | [… S]anctus Nic(aea) | […]s Fronto Sid(one) | [… S]everus Gen(…) F[…] | […]ius Valens […] | […]us Marianus […] Sirm(io) optio | […]ius […]anus Egis imm(unis) | […]us Sid(one) | […]ua Damas(cus) stra(tor) leg(ionis) | […] Valens Hip(pone) can(didatus) || […]us Tolomaida | […]rhyto Ant(iochia) | […]ius Lucianus C(laudio)pol(i) | […]anius Longus Apam(ea) | [Ae]milius Bassus Apam(ea) | [Gr]acilis castr(is) | [A]nicius Niger Prus(iade) | [M]immius Macrinus Laud(icea) | [Fl(avius)] Marcellus Larisa | […]nianus Severus Tolom(aide) | [Am]monius Valens Sid(one) | [Co]rnelius Sabinus Nico(media) tes(sarius) | [A]ntonius Priscus Ant(iochia) | [A]emiliu(s) Secundus Theu(este) || Q(uintus) Domitiu[s …] | C(aius) Numonius Pot[…] | T(itus) Axius Sabinus […] | T(itus) Fl(avius) Safidianus Caesa(rea) | Q(uintus) Otacilius Ma[…] Kart(hagine) | T(itus) Papius Fl(a)mi[alis] Nicom(edia) | Ti(berius) Cl[audius] C[…] Tyro | […]a[…] | [… Mess]alla Cl(audia) Tol(omaide) | […] Prusi(ade) | [C(aius) Iu]ius Antoninus kas(tris) | Ti(berius) Cl(audius) Iulianus Tyro | L(ucius) Cl(audius) Agrippa Nicom(edia) | C(aius) Manilius Rufus Prusia(de) | C(aius) Sempronius Maternus Lugu[d(uno)] | L(ucius) Antonius Victor Sc(y)t(o)pol(i) | C(aius) Vivius Celer Nicom(edia) | M(arcus) Appius Soss[ianu]s Nic(aea) | […] Fabricius N[ic…] || C(aius) Iulius Proculeianus […] | T(itus) Flavius Victorinus Damasc(o) | Q(uintus) Apuleius Martialis Kar(thago) | M(arcus) Domitius Valens Helio(poli) | M(arcus) Sossius Marcinus Nicom(edia) | P(ublius) Lucceius Marcianus Nicom(edia) | L(ucius) Gellius Felix Kar(thagine) | C(aius) Publicius Ingenu(u)s Hippo(ne) | M(arcus) Antonius Bassus Apam(ea) | Ti(berius) Cl(audius) Restitutus Tolo(maide) | C(aius) Marius Pedo Sido(ne) | M(arcus) Pompeius Maximus Tolom(aide) | […] Stertinius Maximus Nicom(edia) | Cornelius Magnus | M(arcus) Livius Theopompus Sidon(e) | L(ucius) Antistius Lucianus Nicom(edia) | L(ucius) Minucius Paulus Nicom(edia) | C(aius) Annius Valens (Caesarea) Capito(liade) | Cl(audius) Arellianus | C(aius) Iulius Rogatus Pa(piria) Hadr(umeto) | M(arcus) Atilius Saturninus Heliop(oli) | T(itus) Fl(avius) Valens Tolom(aide) | Q(uintus) Decrius Severus Nicom(edia) | C(aius) Valerius Rufus Anth(edone) | C(aius) Lucceius Hermianus kast(ris) | M(arcus) Statius Maximus Nic(aea) sig(nifer) | Q(uintus) Caesonius Augurinus […]

Translation: […]ius Severus Arados (Syria); Aemilius Martialis of Apamea (Syria); Claudius Crispus of Sidon (Syria); Julius Agrippa of Tripoli (Africa); Julius Proculus of Sidon (Syria); Clodius Gaianus of Epirus; Julius Julianus of Nicea (Bithynia et Pontus); […] Maximus of Paraetonium (Egypt); […] Marcianus of Nicea (Bithynia et Pontus); […]ntianus Claudius of Ptolemais (Syria); […] Fortanus of Carthage (Africa); […] Valens of Sidon (Syria); […] Theodorus of Cirta (Africa); […]ianus of Laodicea; […]mus, equis castris; […] Arellianus of Zeugma (Syria); […] Marcinus, benficarius legati, of Cirta (Africa); […] Proculus of Carthage (Africa); […] Quintillus of Nicomedia (Bithynia et Pontus); […] Severus of Gaza; […] Valens of Cyrene; […] Clemens of Gabala (Syria); […]lianus of Sidon (Syria); […] of Sidon (Syria); […]minus Marcianus; […] Calicles of Nicea (Bithynia et Pontus); […]s Antiochus of Prusias (Bithynia et Pontus); […] Sanctus of Nicea (Bithynia et Pontus); […]s Fronto of Sidon (Syria); […] Severus Gen[…]; […]ius Valens […]; […]us Marianus […], optio, of Sirmium (Pannonia Inferior); […]ius […]anus, immunis, Aegae (Achaea); […]us of Sidon (Syria); […]ua, strator legionis, of Damascus (Decapolis); […] Valens, candidatus, of Hippos (Decapolis); […]us of Ptolemais (Syria); […]rhyto of Antioch (Syria); […]ius Lucianus of Claudiopolis (Bithynia et Pontus); […]anius Longus of Apamea (Syria); Aemilius Bassus of Apamea (Syria); Gracilis, castris; Anicius Niger of Prusias (Bithynia et Pontus); Mimmius Macrinus of Laodicea; Flavius Marcellus of Larissa (Macedonia); […]nianus Severus of Ptolemais (Syria); Ammonius Valens of Sidon (Syria); Cornelius Sabinus, tessarius, of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Antonius Priscus of Antioch (Syria); Aemilius Secundus of Thevestis (Africa); Quintus Domitius […]; Gaius Numonius Pot[…]; Titus Acius Sabinus […]; Titus Flavius Safidianus of Caesarea (Judaea); Quintus Otacilius Ma[…] of Carthage (Africa); Titus Papius Flamialis of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Tiberius Claudius C[…] of Tyre (Syria); […] Messalla Claudius of Ptolemais (Syria); […] of Prusias (Bithynia et Pontus); Gaius Julius Antoninus, castris; Tiberius Claudius Julianus of Tyre (Syria) Lucius Claudius Agrippa of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Gaius Manilius Rufus of Prusias (Bithynia et Pontus); Gaius Sempronius Maternus of Lugdunum (Gallia); Lucius Antonius Victor of Scythopolis (Decapolis); Gaius Vivius Celer of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Marcus Appius Sossianus of Nicea (Bithynia et Pontus); […] Fabricus of Nic[… (presumably Bithynia et Pontus)]; Gaius Julius Proculianus […]; Titus Flavius Victorinus of Damascus (Decapolis); Quintus Apuleius Martialis of Carthage (Africa); Marcus Domitius Valens of Heliopolis (Syria); Marcus Sossius Marcinus of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Publius Lucceius Marcianus of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Lucius Gellius Felix of Carthage (Africa); Gaius Publicius Ingenuus of Hippos (Decapolis); Marcus Antonius Bassus of Apamaea (Syria); Tiberius Claudius Restitutus of Ptolemais (Syria); Gaius Marius Pedo of Sidon (Syria); Marcus Pompeius Maximus of Ptolemais (Syria); […] Stertinius Maximus of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Cornelius Magnus; Marcus Livius Theopompus of Sidon (Syria); Lucius Antistius Lucianus of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Lucius Minucius Paulus of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Gaius Annius Valens of the capital Caesarea (Judaea or Mauretania Caesariensis); Claudius Arellianus; Gaius Julius Rogatus Papiria of Hadrumetum (Africa); Marcus Atilius Saturninus of Heliopolis (Egypt); Titus Flavius Valens of Ptolemais (Syria); Quintus Decrius Severus of Nicomedia (Bithynia et Pontus); Gaius Valerius Rufus of Anthedon; Gaius Lucceius Hermianus, castris; Marcus Statius Maximus, signifier, of Nicea (Bithynia et Pontus); Quintus Caesonius Augurinus […] (Trans. Christopher B. Zeichmann)

Commentary: Several soldiers listed here hail from Palestine. Note the two soldiers from Caesarea, though there were numerous cities with that name, so they may be from somewhere other than Judaea (Titus Flavius Safidianus, Caius Annius Valens), two from Hippos ([…] Valens, Caius Publicius Ingenuus), two from Damascus ([…]ua, Titus Flavius Victorinus), and the individuals from Gaza ([…] Severus), Anthedon (Caius Valerius Rufus), and Scythopolis (Lucius Antonius Victor). Numerous others originated near Palestine: Tyre, Sidon, and Ptolemais.

Provenience: Lambaesis, Mauretania Caesariensis (Tazoult, Algeria) 116-117 CE

Bibliography: CIL 8.18084; J. C. Mann, Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate, Institute of Archaeology Occasional Publication 7 (London: Institute of Archaeology, 1983), 147.